Produkter

Antisopp
img

Gjøco Antisopp er et konsentrat av fungicider som kan tilsettes beiser og malinger til utendørs bruk for å forsterke den filmkonserverende effekten mot svertesopp. Den kan brukes i både vanntynnbare og løsningsmiddelbaserte malinger. Gjøco Antisopp anbefales benyttet der en er spesielt utsatt for angrep av svertesopp. Boksen inneholder 2 dl og er tilpasset 10 liter ferdig produkt.