Produkter

GjøcoPoxy BP Betong Primer
img

Sikkerhetsdatablad del A
Sikkerhetsdatablad del B
Produktdatablad
FDV
Ytelseserklæring DoP

GjøcoPoxy BP er en upigmentert, tokomponent epoksygrunning. GjøcoPoxy BP er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss, sementbasert underlag, og lignende. Påføres på ubehandlet underlag før videre behandling med epoksy eller polyuretan.