Användande av tjärprodukter

Trätjära är en naturprodukt och kan utvinnas av både löv- och barrträd. Tjäran har goda penetrerande egenskaper och man ska inte grunda innan behandling med tjära. Tjärprodukter behöver lång torktid, och den kan variera från några dagar till flera veckor, allt efter klimat och temperatur. Det är viktigt att vänta med att göra en ny strykning tills tjäran är helt torr för att undvika fläckar. Trätjäran är tjockflytande och bör värmas i ett vattenbad till 60°C innan användning. Lasyr och oljor med tjära ska inte förtunnas innan användning. De produkterna har en kortare torktid än ren tjära.

Tjäran kan blandas med terpentin för att få en tunnare konsistens. Det finns många olika typer av tjära och terpentin, och alla är inte lika blandningsbara. Pröva dig fram. Tjäran kan också blandas med kokt linolja och rödsprit i små mängder.

Nytt träverk bör behandlas med två till tre strykningar, och ändträet ska mättas med 3 till 4 strykningar vått-i-vått. Tjäran bryts snabbare ned på solväggen, och det kan därför vara nödvändigt att behandla den oftare än de andra väggarna.

Träverk som är behandlat med tjärprodukter bör även i fortsättningen behandlas med det. Användande av andra färgtyper kan leda till genomblödning och missfärgning.

Tjära kan ge allergi vid hudkontakt. Använd därför handskar och även andningsskydd vid dålig ventilation.