GRUNDNING

Oljegrund

Bart, nytt och obehandlat träverk bryts fort ned på ytan om det inte behandlas. Sol och regn bryter ned bindemedlet  i trävirket och gör att ytan suger upp fuktighet. Väderpåverkan startar sin nedbrytande effekt strax efter att trävirket kommer utomhus. Det är därför viktig att behandla panelen så snabbt som möjligt, gärna innan den sätts upp. Står panelen mer än 3-4 veckor utan grundning, måste den stålborstas för att avlägsna lösa träfibrer och smuts.

En grundning skall både skydda trävirket mot fuktighet och mögel, samt att den skall ge ett bra underlag för vidare behandling. Det rekommenderas inte att använda förtunnad färg som grundning. Vi rekommenderar Gjøco Oljegrunning som är skräddarsydd till grundning av trävirke utomhus. Den kan du få både i vit och träfärgad utgåva. Kom ihåg att det är viktigt att mätta ändträet skickligt, för att hindra inträngning av fukt och senare problem med röta och avflagning.

Behandling

Nytt träverk som har stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas

Underlaget ska vara rent och torrt. Väderslitet, grått träverk stålborstas/slipas före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Ytor som är angripna av svartmögel behandlas först med Gjøco Svamp- och växtborttagning.

Nytt och obehandlat träverk behandlas med Gjøco Oljegrunning snarast efter uppsättning. Bart trä ges en strykning. Använd bred pensel. På väderslitet och starkt sugande underlag kan två strykningar vara nödvändigt. Kom ihåg att mätta ändträ och skarvar med 3-4 strykningar. Produkten är färdig för bruk och skall inte förtunnas. Vidarebehandling bör utföras inom 4 månader.

Utrustning

  • Gjøco Oljegrunning
  • Penslar
  • Gjøco Lacknafta (til penseltvätt)
  • Gjøco Svamp- och växtborttagning
  • Spannkroker
  • Täckplast/papp 

 

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk info om våra produkter.

 

 

Förarbete


 
Gjøco Svamp- och växtborttagning

 

Grundning

 

 
Oljegrunning

 

 

Lackn