Impregnering/ oljor

For treverk anbefales Gjøco G1 og G2 Treimpregnering. Gjøco G1 Treimpregnering har god inntregningsevne og gir god beskyttelse av treverket. Gjøco G2 Treimpregnering brukes som toppstrøk for å gi en beskyttende lakkfilm. Ønskes tjæreholdig impregnering, anbefales Gjøco Dekksolje. Gjøco Dekksolje er en impregneringsolje basert på ren tretjære, terpentin, alkyder og sopphindrende middel.  

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt. Fett och föroreningar tas bort med Gjøco Krafttvätt. Ytor angripna av svamp och alger behandlas med Gjøco Svamp- och växtborttagning. Låt torka innan vidare behandling.

Toppstrykning

Omröres väl före bruk.  Nytt eller sugande träverk behandlas vått-i-vått med Gjøco Dekksolje förtunnad med 30-50% amerikansk terpentin. Därefter påföres 2-3 strykningar ren Gjøco Dekksolje. Gjøco G1 Treimpregnering omröres väl före bruk och appliceras på underlaget med pensel, roller eller spruta. Ingår i system med Gjøco G2 Treimpregnering, som används som toppströk.

Kom-ihåg-lista:

  • Gjøco Kraftvask
  • Gjøco Sopp- og grønskefjerner
  • Gjøco Terpentin
  • Slipepapir
  • Pensler/ maleruller
  • Gjøco G1 Treimpregering/ Gjøco G2 Treimpregering/ Gjøco Dekksolje
     

Gå til våre produktsidor for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

 

Förbehandling

 

 

Kraftvask

 

 


Sopp- og Grønskefjerner
 

Toppstrykning

 

 G1 Treimpregnering
G2 Treimpregnering
Dekksolje

 


Ren Terpentin