Kundeoppfølging eksteriør

Detta schema ifylls i sin helhet där som det önskas att Gjøco upprättar ett kunduppföljningsärende. Tillsammans med schemat ska det bifogas minimum 3 bilder av ärendet.
Kundupplysningar
Produktinformation
* = nødvendig informasjon
Information om butiken