Oljelasyr

Med lasyr får du en transparent film som framhäver träets naturliga struktur. På ny och obehandlad panel, är behandling med Oljelasyr en god start. Träets struktur är fortsatt synlig, oljelasyren impregnerar trävirket väl. Du får sällan problem med avflagning som många strykningar med täckande färg kan tillföra. Om så önskas kan du övergå till täckfärg efteråt.


Gjöco Oljebeis / Oljelasyr finns i baser som kan brytas till önskad kulör

.


Var uppmärksam på att slutkulören kommer att påverkas av färgen på underlaget. Vid bruk av Oljegrunning innan lasering är det därför rekommenderas att använda den klara varianten.

Förbehandling

Nytt träverk som har stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas och grundas med Gjøco Oljegrunning. Tidigare behandlat träverk borstas rent från lös lasyr och träfibrer med en stålborste. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Träverket sköljes/spolas grundligt. Ytor som är angripna av mögel och alger behandlas med Gjøco Svamp- och växtborttagning.

<>Toppstrykning

 

På nytt, ohyvlat träverk påföres alltid 2 strykningar. Se till att ändträet blir tillräckligt mättat (3-4 strykningar).

Urustning

  • Gjøco Krafttvätt
  • Gjøco Svamp- och växtborttagning 
  • Penslar
  • Gjøco Lacknafta (till penseltvätt)
  • Spannkrokar
  • Täckplast/papp
  • Gjøco Oljebeis / Oljelasyr

 

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk info om våra produkter.

 

 

Förarbete

 

 


Krafttvätt

 

Svamp- och växtborttagning

 

Grundning

 

 


Oljelasyr

 

 


Lacknafta