Linoljefärg

Linoljefärg är en gammal välkänd färgtyp som brukades på hus i Norge från ca år 1600 och fram till andra världskriget.

Linoljefärg karakteriseras bland annat av att den har en hög torrhalt, god penetreringsförmåga, torkar långsamt, mattas / kritar förhållandevis fort och innehåller lite eller inget lösningsmedel.

 

Bryggene i Bergen

Linoljefärg rekommenderas till hus som är byggda före 1940, eftersom de allra flesta boningshus på den tiden behandlades med linoljefärg. Har du först startat med linoljefärg, bör du också fortsätta med det. Ett hus målat med linoljefärg och som sen övermålas med alkydbaserad färg, kan ge blåsbildning i filmen.

Herregård Linoljemaling

Herregård Linoljemaling är en alkydförstärkt linoljefärg. Den innehåller i tillägg till linolja som bindemedel, en andel alkyd. Detta gör att den inte kritar så fort som ren linoljefärg och ger en starkare film.

Viktigt att veta vid användande av Herregård Linoljemaling:

  • Väggen tvättas med Gjøco Hustvätt, för att avlägsna damm och smuts och för att ge en bättre vidhäftning.
  • Lösa färgflagor måste skrapas/ borstas bort.
  • Till grundning förtunnas Herregård Linoljemaling med ca 10 % Lacknafta.  Applicera därefter 2-3 tunna strykningar med oförtunnad Herregård Linoljemaling.
  • Ändträ behandlas med 3-4 strykningar vått-i-vått.
  • Det er viktigt att stryka ut färgen tunt, eftersom linoljefärgen torkar långsamt och tjocka stryk kan leda till blåsbildning.
  • Måla efter solen. Sol på nymalad vägg kan leda till solblåsor.
  • Blekning/ kritning är mindre synligt på ljusa kulörer.
  • I och med att linolja torkar långsamt, bör den färgen bara användas i månader utan ”r” – det vill säga från maj till augusti.