Måla med vattenspädbar färg

Vattenspädbara färger innehåller lite eller inga organiska lösningsmedel som t.ex. lacknafta, och är därför mer miljövänliga. De luktar också mindre. Vattenspädbara färger torkar mycket snabbare än oljebaserade, något som är både en fördel och en nackdel. Nackdelen är att du måste måla snabbare för att undvika fläckar och ojämnheter på halvtorr färg.

I och med att vattenspädbar färg torkar snabbt, kan det vara en bra idé att kyla av rummet innan det målas. Det hjälper också med hög luftfuktighet. Det är speciellt viktigt vid målning av tak där det kan vara vanskligt att få till jämna, fina stryk utan fläckar. Måla hela brädlängder och måla inte för stora område i taget. Starta att måla där tillgången på ljus är som störst, eftersom det då blir lättare att se omålade fläckar.

Fläckar som följd av ojämna strykningar är oftast ett problem vid målning av tak. Fläckar är mer synliga på blanka färger än matta. Det rekommenderas därför att använda matta färger till tak.

Tvättbarheten kan vara något sämre på matta färger än på blanka. Ojämnheter och fläckar syns bättre på en blank färg. Val av glans är en värderingssak; ta gärna hem ett uppstryksprov.