Mur och betong

Måla på mineraliska underlag

Till mineraliska underlag hör puts, betong, cement, eternit och kalkade ytor.

Det är viktigt att göra arbetet rätt och använda rätt färg vid nymålning eller ommålning. Är du det minsta osäker hur du ska göra - fråga personalen där du köper färgen innan du börjar måla.

Generellt det går att använda Gjøcos båda Pliolite Murmaling och Mineralfärg på tidigare målade ytor där Silikatfärg användes men inte tvärt om.

Akryl Fasademaling är en produkt av hög kvalité men den kräver ett stadigt hårt mindre sugande mineraliskt underlag t.ex. betong och hårdare puts. Är du inte säker att underlaget är tillräckligt starkt – Pliolite Murmaling är det bästa alternativet.

Gamla kalkade fasader ska helst kalkas om. Vill man måla dem med moderna färger ska hela kalkskiktet tas bort ordentligt.

Kontrollera fasaden. Finns det sprickor eller hål i den kan det bero på fuktskador, och sådana måste lagas innan målningen. Ordentligt underarbete lönar sig om du vill, att resultatet ska bli riktigt bra.

Driv in ett järn eller en spik in i putsen. Gården lätt in och det rinner ut sand bör fasaden putsas om helt. Knacka med till exempel en hammare på ytan som skall målas. Låter det ihåligt är putsen dåligt fäst till underlaget. Ta bort lösa partier och lagningsputsa.

Tvätta fasaden: Skydda och täcka växter och ytor som inte skall målas. Skydda dig själv under arbetet – använd ögonskydd och lämpliga kläder.

För att tvätta ytan använd hett vatten. Är ytan rejält smutsig tar du hjälp av Hustvätt.

Är fasaden eller detaljer kring fasaden angripna av mögel eller alger bör du tvätta ytorna med Alg & Mögeltvätt.

Fukta ytan innan medlet läggs på. Låt inte medlet torka in på fönsterglas.

Skölj mycket ordentligt med vatten, använd en vanlig trädgårdsslang. Undvik högtryckstvätt, risken finns att du trycker in vatten i underlaget.

Fasaden ska vara ordentligt torr innan målningen. Fuktmätaren kan vara till bra hjälp.

Förarbetet: Skrapa och borsta bort flagande färg och lös puts. Sprickor skrapas upp och spacklas med samma typ av puts som finns på fasaden.

Skarvar och mindre sprickor kan också lagas med Fasadfog. Större skador bör lagas med putsbruk av samma typ som är på fasaden.

Stora lagningar eller omputsade ytor bör torka cirka två månader innan du målar dem.

Grundning och målning: Tidigare omålade ytor och sugande underlag skall grundas före slutmålning.

Vilken grundfärg eller grundningsmedel du ska välja beror på vilken täckfärg du ska måla med. Vilket i sin tur beror på typ av underlag och vad det är målat med tidigare.

Gjøco Mineralprimer ( Murseis) kan användas som förbehandling på nya pustade och cementerade ytor innan målning.

Läs på förpackningarna eller hör efter där du köper färgen. Som vid all målning gäller även här att det slutliga resultatet beror till 80 % på grundarbetet.

Stryk ytorna med täckfärgen, följ instruktionerna på förpackningen.

Undvik att stryka alltför flödigt. Slutresultatet blir mycket bättre om du stryker flera gånger än försöker få upp all färg på en gång. Det gäller speciellt på grova underlag.

Låt färgen torka, och måla igen.

TIPS!

Kontrollera vädret innan du börjar måla. Regn på nystruken yta kan spoliera arbetet. Och då är det ytterligare en strykning som gäller efter att ytan torkat. Måla inte heller vid för låg temperatur. Akryl Fasademaling och Mineralfärg kräver minst +5° C, Pliolite Murmaling kan användes vid +1°C och uppåt. Tänk på att mineraliskt underlag kan vara kallare än temperaturen ute!

 • Följ anvisningarna på burken noga.
 • Innan du målar en fasad bör du se över att taket, hängrännorna och stuprören med mera är i god kondition.
 • Fuktiga eller fuktskadade partier, till exempel kring fönsterbleck och stuprör, bör inte övermålas. Åtgärda orsakerna till fuktbelastningen först.
 • Använd verktyg av bra kvalité.

OBS! Var försiktig om du ska arbeta med en yta som till exempel Eternit.

Eternit består av 10-15 % asbest, som är ofarligt så länge skivorna sitter på plats. Borttagning av skivor ska göras av utbildad personal. Ska du bara måla Eternitskivorna, är det inga problem men tänk dig för under förbehandlingen, om du till exempel behöver skrapa eller slipa.

Supereternit (Eternit med hård fabriksbeläggning) är ej sugande material. Vi rekommenderar inte någon av Gjøcos fasad produkter till målning på den.

  Kom-ihåg-lista:

 • Gjøco Hustvätt / Gjøco Krafttvätt
 • Gjøco Murseis  
 • Borste till avlägsning av lösa partiklar.
 • Pensel/ rulle
 • Maskeringstape
 • Gjøco Akryl Fasademaling eller Pliolite Murmaling
   

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk info om våra produkter.

 

 

Förbehandling

 

 

 

Husvask/ Kraftvask

 


Sopp-og Grønskefjerner
Murseis

 

Toppstrykning

 

Akryl Fasademaling