Inspiration og Tips

Nedmattning uppstår när färgen inte har torkat innan daggbildning / temperaturfall och du får kondens i filmen. Färgfilmen får ett gråmatt utseende.  Nedmattning behöver inte uppkomma på hela väggen, utan kan variera beroende på värmegenomgången och isoleringen i väggen.

Så undviker du nedmatting:

  • Måla inte på kvällen då det är risk för dagg och fallande temperatur. Daggen kommer tidigare på vår och höst än mitt på sommaren.

Förslag till åtgärder:

  • Måla på nytt under bra väderförhållande.