Produkter

Vidhäftare B7
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Vidhäftare B7 är en emulsion som blandar sig lätt med betongbruket. Med produkten får man ett smidigt och mera lättarbetat bruk med god vidhäftning mot gammal betong. Med B7 undviker man hålrum under putsen.