Produkter

CELLULOSAFÖRTUNNING
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

 

Till förtunning av färger och lacker på cellulosabas etc.