Produkter

Dalapro Hydro

Ett blått handspackel av proffskvalitet speciellt för våtrum. Dalapro Hydro är lämpligt på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Produkten ger en hård och vattenavvisande yta och kan även användas där man vill uppnå en extra hållfast yta till exempel i offentliga lokaler.

 

Säkerhetsdatablad Hydro

https://www.dalapro.se/produkter/fardigblandat-spackel/handspackel/vatrumsspackel