Produkter

DANA PU Brandskum 587
img

 

Säkerhetsdatablad

Teknisk datablad

 

PU Brandskum 587 är ett professionellt , brandhämmande 1-komponent polyuretanskum.