Produkter

Dekksolje
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Gjøco Dekksolje båt – och träimpregnering är en impregneringsolja baserad på filtrerad tyritjära, amerikansk terpentin, alkyder och mögelhindrande medel. Gjøco Dekksolje används på gammalt och nytt träverk, både över och under vattenlinjen. Kan också användas på trädgårdsmöbler och terrasser.