Produkter

GjøcoPoxy SL Selvutjevnende lys grå
img

Säkerhetsdatablad del A
Säkerhetsdatablad del B
Produktdatablad

FDV

GjøcoPoxy SL er en pigmentert, trekomponent selvutjevnende epoksybelegg for betonggulv. GjøcoPoxy SL er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger.