Produkter

Interiørbeis
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

Gjöco Interiörlasyr är en vattenspädbar oljelasyr för inomhusbruk på obehandlat trä av furu och gran. Ger träet ett transparent och matt utseende. Kan blandas i många olika lasyrkulörer. Är inte lämplig för hård träyta som förhindrar inträngning av lasyren som t.ex. ek och parkett.