Produkter

Kvist- og sperregrunn
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

Gjøco Kvist og sperregrunn är en vattenspädbar spärrande grundning till inomhusbruk. Baserad på modifierade epoxyhartser. Grundningen har goda påföringsegenskaper som gör den lätt att stryka ut. ​Gjøco Kvist og sperregrunn är särskilt lämpligt till ny och färsk furupanel och annan panel med kvistgenomslag.