Produkter

Microdisperser
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Akrylgrund avsedd för primning av betong, lättbetong, puts, gipsskivor och spacklade ytor inomhus. Har en god inträngning på sugande underlag och förbättrar vidhäftningen för kommande målningsbehandling.