Produkter

Gjøco Proff Solid
img

Säkerhetsdatablad

Teknisk datablad

 

Gjøco Proff Solid är en vattenspädbar, luktsvag och lösningsmedelsfri PVA-dispersionsfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Gjøco Proff Solid används som mellan - och toppskikt på byggplattor av olika slag, gips, betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.