Produkter

DANA Plastisk Trä 638 (Wood Filler)
img

 

Säkerhetsdatablad

Teknisk datablad

 

Plastiskt Trä 638 är en snabbhärdande trämassa för reparationer och utfyllning av hål och sprickor i trä. Efter härdning är den vatten- samt skruvfast och kan sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackas.