Takplattor

Utmaningen i att måla tak är att undvika att få ett flammigt tak. Det bästa resultatet uppnås lättast med att använda sig av helmatta färger. Börja måla där det största ljusinsläppet finns d.v.s. i släpljusets riktning. Omålade partier och fläckar syns bäst ifall du tittar mot ljusriktningen. Måla inte större fält än cirka två meter åt gången, så att du inte river upp halvtorr färg med ett flammigt tak som resultat.

Blank färg i tak kan ge en elegant finish, men det ställs högre krav på ett jämnt underlag och snabbt målningsarbete. Vid målning med vattenspädbara färger är det en fördel att rummet inte är för varmt, så att färgen inte torkar för snabbt.

 

Förbehandling

 

Gammal och blank färg nermattas med slippapper. Ytor med sot, fett och andra föroreningar tvättas rena med Gjöco Interiörrengöring. Hål och ojämnheter spacklas med Gjöco Fin eller Medium Spackel. Vid missfärgning av nikotin rekommenderas att grunda med Gjøco Sperregrunn- Spärrgrund.

 

Toppstrykning

 

Färdigstrykningsfärgen läggs på en eller flera strykningar efter behov. För att få ett fläckfritt resultat, rekommenderas Interiör 02. Önskas högre glans kan Interiör 10/25 eller Fashion 15/40 användas.

 

Kom-ihåg-lista:

 

  • Gjøco Interiörrengöring
  • Sandpapper
  • Maskeringstape
  • Gjøco Spackel
  • Spackelspade
  • Gjøco Spärregrund
  • Penslar
  • Rollerset
  • Gjøco Interiør 02/10/25, Fashion 15/40

 

Gå til våre produktsidor  for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

Förbehandling

 


Interiörrengöring

 


Spackel

 

Grundning

 

 
Spärregrund

 

Toppstrykning

 


Interiør 02

 


Interiør 10
Interiør 25
Fashion 15
Fashion 40