Terrasser, staket och trädgårdsmöbler

Behandling av terrassen
Terrassär en viktig del av vår uteplats. Ge din uteplats en uppfräschning innan säsongen börjar, då den redo för varma kvällar med goda måltider med familj och vänner.

Även om du inte planerar att betsa/olja det igen i år, bör det borstas och sköljas ren från damm och smuts efter vintern. Det kommer fräscha upp färgen och förlänga livslängden på behandlingen. Vi rekommenderar Gjøco Hustvätt till den årliga skötseln.

Behöver terrassen ny behandling, rekommenderar vi att du tvättar med Gjøco Terrasstvätt. Gjøco Terrasstvätt avlägsnar tidigare behandling, smuts och föroreningar och fräschar upp färgen på träet.


 

Herregård Terrassebeis:

Herregård Terrassebeis är en vattenbaserad bets som penetrerar väl och förhindrar sprickbildning i träet. Filmen innehåller ett konserveringsmedel mot svarta svampar och pigment som ger skydd mot solljus nedbrytning. Herregård Terrassebeis skall vid rätt förbehandling och påföring hålla i 2-3 år innan uteplatsen behöver ny behandling. Den finns i tre olika baser, som kan brytas till önskad färg.

Behandling av nye terrasser:

Nya, impregnerade trallar måste torka innan behandling. Det kan ta allt från några veckor till 1-2 månader innan brädorna är torra nog för behandling.
– Skölj och borsta bort eventuell kvarvarande impregneringsrester.
– Appliceraett skikt Herregård Terrassebeisi önskad färg. Bästa resultat uppnås genom betsning av 1-2 brädor i hela dess längd.


Terrassebeisen ska tränga in i virket utan att bilda film. Eventuellt överskott av bets avlägsnas i längdled med luddfri trasa. Filmbildning kan leda till flagning.

Behandling avgamla terrasser:

– Tvättaterrassen med Gjøco Terrasstvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan behandling.
– Gammalt, väderslitet, grått trä stål borstas eller slipas till friskt trä.
– Appliceraett skikt Herregård Terrassebeis i önskad färg. Bästa resultat uppnås genom betsning av 1-2 brädor i hela dess längd.


Terrassebeisen ska tränga in i virket utan att bilda film. Eventuellt överskott av bets avlägsnas i längdled med luddfri trasa. Filmbildning kan leda till flagning.


På kraftigt slitna och absorberande ytor, kan man göra två strykningar, men det rekommenderas inte normalt. Observera att det andra skiktet tar längre tid att torka än den första. Kom ihåg att överflödig bets skall torkas alltid av. Bets som inte tränger in i träet bildar en film och kan ge flagning efter en vinter med snö och regn.


Vid behandling av hårda och täta träslag som t.ex. lärk, minskas hållbarheten på grund av mindre inträgning i träet.

 

Torktid:

Undvik appliceringi fuktigt väder, solsken och vid låga temperaturer. Herrgård Terrassebeis skall inte utsättas för regn det första dygnet efter applicering. Låga nattemperaturen och hög luftfuktighet (vår, höst) förlänger torktiden avsevärt. Ha en presenning till hands i händelse av regn.

Färger:

Herregård Terrassebeis består av en alkydemulsion som är mjölkvit. Detta gör att färgen i spannen skiljer sig från färgen i torrt tillstånd. Färgen kan således först bedömas när terrassebeisen är torrt. Den slutgiltiga färgen kommer att påverkas av underlag och applicerings mängd. Gör gärna ett uppstryk för att säkerhetsställa önskad färg. Vi rekommenderar alltid blanda behållare med olika produktionsnummer för att undvika färg och glansskillnad.

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk info om våra produkter.