Toppstrykning

Gjøco Dekkmaling 90 är en blank, alkydbaserad täcklasyr för applicering utanpå primat underlag. Används på stålkonstruktioner där det är stora krav på korrosionshindrande egenskaper, till exempel i havs- och industrimiljö, kraftverk och gruvor. Kan också användas på trävirke.

Förbehandling

Underlaget ska vara fritt från fett, olja och andra föroreningar före sandblästring till SA 2 ½. Om inte sandblästring utföres ska all gammal lös färg, lös rost och olja tas bort och borstas till ST 2. Järn och stål grundas med Gjøco Antirustprimer. Aluminium, sink, sandblästrat/försinkat stål grundas med Gjøco Epoxyprimer EP50.

Toppstrykning

Använd helst mekanisk omrörning. Förtunning är normalt inte rekommenderas. Om förtunning är nödvändig, använd lacknafta. Påför 2-3 stryckningar efter behov.

Kom-ihåg-lista

  • Gjøco Kraftvask
  • Sandblästrings utrustning
  • Gjøco Antirustprimer/ Gjøco Epoxyprimer EP50
  • Gjøco White Spirit
  • Gjøco Dekkmaling 90
 

Gå till våra produktsidor for sekerhetsdatablad och teknisk info om våra produkter.

 

 

Förbehandling


Kraftvask

 

Primer


Antirustprimer


Epoxyprimer EP50

 

Toppstrykning


Dekkmaling D90