Gjøco biografi

1940 Etableras av familjen Gjøen i Torvikbukt i närheten av Kristiansund. Ursprungligen fiskfabrik med bl.a. fiskkakor  på menyn.

1949 Fiskleverolja var en tilläggsprodukt vid fiskproduktionen. Levererades till många små färgproducenter för 50 öre litern. Tillsatte för första gången pigment till egen fiskleverolja, och var därmed i gång som färgproducent.

1953 Färgomsättningen blev via återförsäljare i huvudsak placerad hos det lokala lantbruket.

1962 25% av omsättningen hämtades från den lokala marknaden i  Kristiansund.

1970 Stora delar av ett nationellt lantbruk blev då betjänad med en egen försäljningsorganisation.

1991 Med ett med tiden allt mer omfattande sortiment, och en något ostrukturerad organisation nådde årsomsättningen NOK 36 miljoner.

1992 GJØCO var nu på marknaden i en mer slimmad och utvald version.

1995 Nuvarande VD och huvudägare Rolf T. Gjøen blev anställd som säljare.

1996 Uppstart av dagens strategi. Ny emballagedesign på prestigeprodukterna påbörjades.

1997 De första GJØCOMIX Färgbrytningsystemen utplacerades.

1998 Rolf T. Gjøen ny som VD. Øyvind Gjøen hade tidigare haft den positionen från 1980-1997. Totalleverantör till färgbranschen.

1999 Omsättning NOK 46 miljoner.

2000 GJØCO övertog Hempel Dekorativ i Norge. Landstäckande försäljningsorganisation. På väg mot elitdivisionen i norska färgbranschen. Budgeten på NOK 65 miljoner överträffades.

2001 GJØCO renodlar i större grad det dekorativa segmentet -vi  skall bli bättre på det vi ska vara bra på.

2002 Med samma ägarkonstellation var Gjøco nu Norges näst största producent av dekorativa färger. Byggde tätare relationer till kunderna. Ingick avtal med affärskedjor.

2003 Ett spännande år -  utvidgade den högprofilerade HERREGÅRD serien med nya produkter.  Toppade marknadsföringsbudgeten. På väg in på den svenska marknaden. Omsättning: all time high.

2004 Passerar NOK 100 miljoner i omsättning med god marginal.Effekter av samarbetet med svenska GJÖCO AB börjar synas

2006 Tar i bruk ett nytt färdigvarulager på 1.200 m² Torvikbukt, Norge. Utvidgar sortimentet med vattenspädbara färger enligt nya föreskrifter. Startar labelproduktion och övertar en rörelse som producerar renhållningsprodukter.

 

2009 Lanserade färg med både svanenmärkning och EU-blomman. Ledande på labelproduktion till större kedjor i Norge. Rekordomsättning.

 

2012 Tar i bruk ett nytt färdigvarulager på 1.200 m² i Perstorp, Sverige. Hälsovänlig färg godkänt av NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) blev lanserad; Gjøco Bliss.

 

2015 Certifierades som Miljøfyrtårn (Norskt miljöcertifikat). Nytt råvaru- och färdigvarulager på 1000m² i Torvikbukt.

 

2018 Tar i bruk ett nytt råvaru- och färdigvarulager på 1.200 m² i Perstorp,