• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Miljö och samhälle

Det lokala samhället och miljön är viktiga för oss på Gjøco och tillsammans bidrar vi med vad vi kan för att skapa ett bra ramverk och en säker produkt. Vi siktar på att vara en av Norges ledande tillverkare av färger för dekorationsmarknaden. För att nå detta mål kommer vi att erbjuda produkter av hög kvalitet och till rätt pris, och med bra service.

Previous
Next

Miljö

Gjøco AS mål är att vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativ påverkan på den yttre och inre miljön. Gällande lagar och regler kring miljön är ett minimikrav. Vid utveckling av nya produkter och processer ska vi så långt det är möjligt fokusera på lägsta möjliga bidrag till miljöpåverkan. Vi har inga utsläpp till havet och utsläpp till luft uppfyller givna krav från myndigheterna med god marginal.

Vi är engagerade i att producera miljö- och hälsovänliga produkter. Vår hälso- och miljövänliga interiörserie Bliss är betygsatt och rekommenderad av NAAF och vi har Svanenmärkt på många av våra interiörfärger.

Vi är Miljöfyrtorn-
auktoriserad.

Vi har en hälsa och
miljövänlig inredningsserie som
har NAAF:s rekommendation.

Vi är medlem i
Grön prick.

Vi har flera produkter såsom
är Svanenmärkt.

NAAF vill påverka tillverkarna att utveckla så hälsosäkra färgprodukter som möjligt. Kriterierna är så strikta att rekommenderade produkter både ska tolereras av målgrupperna när målningsarbetet utförs, och att färgerna ska kunna torka snabbt, så att vistelser i inomhusmiljön blir så säkra som möjligt i tid efter jobbet. För att uppnå detta måste det säkerställas att färgerna har mycket låga utsläpp från första stund och att råvarorna inte innehåller oönskade eller skadliga ämnen. Kvaliteten ska också vara minst lika bra för NAAF-rekommenderade färgprodukter som produkter de ersätter.

Svanenmärket är det officiella miljömärket i hela Norden, upprättat av myndigheterna för att ge konsumenterna trovärdig miljöinformation. Varumärket ställer höga krav på hela produktens livscykel – från råvaruutvinning, produktion, användningskvalitet och återanvändning/avfall – och till alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Endast de bästa produkterna i deras kategori kan tillgodose varumärkets krav. Svanenmärket står för minskad klimatpåverkan, hållbar resursanvändning och en giftfri vardag.

Gjøco AS certifierades som Miljöfyrtorn 2015, och fokuserar på följande områden: Transport, utsläpp till miljön, energiförbrukning, avfallshantering, inköp och estetik.

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är den viktigaste insatsfaktorn för att företaget ska nå de mål vi satt upp. Vi har ett gott samarbete med vår företagshälsovård, och har regelbundna kartläggningar av arbetsmiljön i relation till buller, ergonomi, luftkvalitet och välbefinnande.

Vi kan erbjuda:

 • En arbetsplats där du syns och hörs
 • Många spännande arbetsuppgifter
 • Hektisk och givande arbetsmiljö
 • Bra HSE-policy
 • Många trevliga arbetskollegor
 • Att du får möjlighet att bidra till ett företag med lokal förankring

Social roll

Gjøco AS är ett viktigt företag för lokalsamhället. Vi har knappt 50 årsverken och utgör en stor arbetsplats i Gjemnes kommun. Gjøco AS bidrar till en rikare infrastruktur som ger positiva ringeffekter för skolor, butiker, lokal industri och transportörer. Som den enda betydande färgtillverkaren i länet bidrar vi till att öka bredden i industrimiljön. Vi är också ett internationellt företag med anställda från flera länder.