Miljø og samfund

Vores vision 

Vi har som mål at være en af Norges ledende producenter af maling til det dekorative marked. For at nå dette mål skal vi tilbyde produkter af høj kvalitet og til rigtig pris og med god service. 
  

Miljø 

Gjøco AS har som målsætning at vores aktivitet skal gøre mindst mulig negativ påvirkning på ydre og indre miljø. Gældende love og regler når det gjælder miljø er et minimumskrav. Ved udvikling af nye produkter og processer skal vi såfremt muligt have fokus på lavest mulig bidrag til belastning af miljøet. Vi har ikke udslip til  og udslip til luft holder vi kravene fra myndighederne med god margin.  

Vi er opsatte på at producere miljø- og klimavenlige produkter. Vores klima- og miljøvenlige interiørserie Bliss er vurderet og anbefalet af NAAF  og vi har Svanemærket på mange af vores interiørmalinger. 

 

NAAF ønsker at påvirke producenter til at udvikle så klimavenlige malingsprodukter som muligt. Kriterierne sættes så strengt at anbefalte produkter både skal tolereres af målgrupperne når malingsarbejdet udføres, samt at malingen må kunne tørre hurtigt for at ophold i indemiljøet skal være så trygt som mulig i tiden som følger efter arbejdet. For at opnå dette må det sikres at malingen er meget emissionssvage fra første øjeblik, og at råvarene ikke indeholder uønskede eller klimaskadelige stoffer. Kvaliteten må også være mindst lige så god for NAAF-anbefalte malingsprodukter som produkter de erstatter. 
 

Svanemærket er det officielle miljømærke i hele Norden, oprettet af myndighedene for at give forbrugerne troværdig miljøinformationMærket stiller strenge krav til hele produktets livscyklus – fra udtag af råvarer, produktionbrugskvalitet og genbrug/affald – og til alle relevante miljøproblemer som kan opstå undervejs. Bare de bedste produkter inden sin kategori klarer at tilfredsstille mærkets krav. Svanemærket står for reduseret klimabelastning, bæredygtigt ressourcebrug og en giftfri hverdag.  
 

Gjøco AS blev certifiseret som Miljøfyrtårn i 2015, og har fokus på følgende områder: Transport, udslip til omgivelserneenergiforbrugaffaldshåndteringindkøb og estetik. 
  

Miljøcertifisering og returordninger 

  

Klik på logo for mere info 

Vi har flere produkter som er Svanemærket. 

   

    

Vi har en klima- og miljøvenlig interiørserie 
som har NAAF anbefaling. 

Vi er Miljøfyrtårn. 

Vi er medlem ad Grønt Punkt. 

  

Arbejdsmiljø 

Vores ansatte er den vigtigste indsatsfaktoren for at bedriften skal nå målene vi har sat. 

Vi kan tilbyde: 

•             En arbejdsplads hvor du er synlig og bliver hørt 

•             Mange spændende arbejdsopgaver 

•             Hektisk og givende arbejdsmiljø 

•             God HMS-politik 

•             Mange hyggelige arbejdskolleger 

•             At du får muligheden til at bidrage i en bedrift med lokal forankring 

Vi har et godt samarbejde med vores bedriftshelsetjeneste, og har jævnlig undersøgelser af arbejdsmiljøet i forhold til støj, ergonomi, luftkvalitet og trivsel. 
  

Samfundsrolle 

Gjøco AS er en vigtig bedrift for lokalsamfundet. Vi har i underkant af 50 årsværk og er en stor arbejdsplads for Gjemnes kommune.  Gjøco AS bidrager til en rigere infrastruktur som giver positive virkninger både for skole, butikker, lokal industri og transportører.  Som eneste malingsproducent af betydning i regionen er vi med på at øge bredden i industrimiljøet. Vi er også en international bedrift med ansatte fra flere lande.