• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Miljø og samfunn

Det lokale samfunnet, og miljøet er viktig for oss i Gjøco, og sammen bidrar vi med det vi kan for å skape gode rammer og et trygt produkt. Vi har som mål å være en av Norges ledende produsenter av maling til det dekorative markedet. For å nå dette målet skal vi tilby produkter av høy kvalitet og til riktig pris, og med god service.

Previous
Next

Miljø

Gjøco AS har som målsetning at vår aktivitet skal gi minst mulig negativ påvirkning på ytre og indre miljø. Gjeldende lover og regler når det gjelder miljø er et minimumskrav. Ved utvikling av nye produkter og prosesser skal vi så langt det er mulig ha fokus på lavest mulig belastning av miljøet. Vi har ikke utslipp til sjø, og utslipp til luft holder gitte krav fra myndigheter med god margin.

Vi er opptatt av å produsere miljø- og helsevennlige produkter. Vår helse- og miljøvennlige interiørserie Bliss er vurdert og anbefalt av NAAF, og vi har Svanemerket på alle våre interiørmalinger, med unntak av gulvproduktene.

Vi er Miljøfyrtårn-

sertifisert.

Vi har en helse- og
miljøvennlig interiørserie som
har NAAF sin anbefaling.

Vi er medlem av
Grønt Punkt.

Vi har flere produkter som
er Svanemerket.

NAAF ønsker å påvirke produsenter til å utvikle så helsetrygge malingsprodukter som mulig. Kriteriene settes så strengt at anbefalte produkter skal både tolereres av målgruppene når malingsarbeidet utføres, samt at malingene må kunne tørke fort, for at opphold i innemiljøet skal være så trygt som mulig i tiden som følger etter arbeidet. For å oppnå dette må det sikres at malingene er veldig emisjonssvake fra første øyeblikk, og at råvarene ikke inneholder uønskede eller helseskadelige stoffer. Kvaliteten må også være minst like god for NAAF-anbefalte malingsprodukter som produkter de erstatter.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket stiller strenge krav til hele produktets livssyklus – fra uttak av råvarer, produksjon, brukskvalitet og gjenbruk/avfall – og til alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Bare de beste produktene innen sin kategori klarer å tilfredsstille merkets krav. Svanemerket står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.

Gjøco AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015, og har fokus på følgende områder: Transport, utslipp til omgivelsene, energiforbruk, avfallshåndtering, innkjøp og estetikk.

Arbeidsmiljø

Våre ansatte er den viktigste innsatsfaktoren for at bedriften skal nå de målene vi har satt. Vi har et godt samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, og har jevnlig kartlegginger av arbeidsmiljøet i forhold til støy, ergonomi, luftkvalitet og trivsel.

Vi kan tilby:

 • En arbeidsplass hvor du er synlig og blir hørt
 • Mange spennende arbeidsoppgaver
 • Hektisk og givende arbeidsmiljø
 • God HMS- politikk
 • Mange hyggelige arbeidskolleger
 • At du får muligheten til å bidra i en bedrift med lokal forankring

Samfunnsrolle

Gjøco AS en viktig bedrift for lokalsamfunnet. Vi har i overkant av 50 årsverk og utgjør en stor arbeidsplass i Gjemnes kommune. Gjøco AS bidrar til en rikere infrastruktur som gir positive ringvirkninger både for skole, butikk, lokal industri og transportører. Som eneste malingsprodusent av betydning i fylket er vi med på å øke bredden i industrimiljøet. Vi er også en internasjonal bedrift med ansatte fra flere land.