• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Duggmatting

Duggmatting oppstår når malingen ikke har tørket før duggfall/ temperaturfall og du får kondens/ fuktighet i filmen.

Malingsfilmen får et gråmatt utseende. Duggmattingen trenger ikke være jevn over hele veggen, men kan variere etter varmegjennomgangen og isoleringen i veggen.

Hvordan unngå duggmatting:

  • Ikke mal om kvelden etter duggfall og ved fallende temperatur. Duggfallet kommer tidligere på vår og høst enn midt på sommeren.

Forslag til forbedring:

  • Mal på nytt under gode værforhold