• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Råtesopp

Råtesopp angriper treverk som er fuktig. Treet må ha en fuktighet på over 20% og trives best med en fuktighet mellom 30 – 50%. Råtesoppen bryter ned cellulosen i treet, og treverket kan få uopprettelige skader.

Begynnende råteskade kan være vanskelig å oppdage, fordi de ofte angriper treverket innenfra. Indikasjoner på råteskader kan være funn av fruktlegemer, avflaking av maling og oppsmuldring av treverket. Råteskader kan oppstå som følge av uheldige byggtekniske konstruksjoner, f eks konstruksjoner hvor vann samles opp. En godt ventilert ytterkledning skal transportere bort fuktighet. Et riktig konstruert hus skal transportere fuktig luft fra oppvarmede rom og ut gjennom veggen. Slipper ikke fuktigheten ut, kan den kondensere til vann.

Et hus som ikke er tilfredsstillende behandlet med maling kan også få råteskader. Det er f.eks, viktig at fuktighet ikke stenges inne av malingsfilmen – ikke mal i fuktig vær, og påse at endeveden mettes godt med maling. Det er også viktig at panelbordene ikke går for langt ned mot bakken slik at regnvann og annen fuktighet kan trenge inn i panelet. Ved ubehandlet endeved vil regnvann og fuktighet ved hjelp av kapillarkrefter suges 15-20 cm opp i bordene. Sprekkdannelse i treverket, avskalling av maling og råteproblemer viser seg derfor først i denne delen av panelbordene. Panelbord bør ha en avstand på 8-10 cm fra mur og minst 30 cm fra jord.

Forslag til utbedring:

 • Byggtekniske konstruksjoner som gir råte, må utbedres.
 • Fjern årsaken til fukttilgang som f eks ødelagte takrenner, for dårlig drenering, for dårlig lufting i veggen, panelbord som har for liten klaring til grunnen etc.
 • Råteskadet treverk må fjernes. Skift ut mer enn det som ser skadet ut, for råtesoppens myceler kan gå lenger inn i treverket enn det som er synlig.
 • Bruk trykkimpregnert materiale på spesielt utsatte steder.
 • Behandle treverket på nytt med Gjøco Oljegrunning, og 2-3 strøk maling. Påse at endeveden mettes med 3-4 strøk vått-i-vått. Gjøco Oljegrunning vil hindre fukt i å trenge inn i treverket.