• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

MUR OG BETONG

Mur og betong er mineralsk underlag som krever malinger som tåler høy pH. Det er viktig at underlaget er fast før påføring av maling. Løst underlag og løse partikler gir dårlig vedheft. Sjekk derfor underlaget før malingsjobben starter.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Gammel løs maling, løs puss og støv må fjernes ved stålbørsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft.  Sugende, porøst eller sterkt krittede underlag seises med Gjøco Murseis.  Flater angrepet av svertesopp behandles med Gjøco Sopp og grønskefjerner.

Toppstrøk

Til toppstrøk anbefales 2 strøk Gjøco Akryl fasademaling eller Gjøco Pliolite Murmaling. Ved bruk på eternit, anbefales at vedheften testes ved prøveoppstrøk.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.