• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

MUR OCH BETONG

Mur och betong är mineraliska underlag som kräver färg som tåler högt pH. Det är viktig att underlaget är fast innan påföring av färg. Löst underlag och lösa partiklar ger dålig vidhäftning. Kontrollera därför underlaget innan målningsjobbet startar.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt för att avlägsna fett och andra föroreningar. Gammal lös färg, lös puts och smuts måste avlägsnas med stålborstning/skrapning. Det är viktig att underlaget är fast för att få en tillfredsställande vidhäftning. Sugande, poröst eller starkt kritande underlag primas med Gjøco Murseis/murprimer.  Ytor angripna av svartmögel behandlas med Gjøco Algrent.

 

Toppstrykning

Till toppstrykning rekkomenderas 2 strykningar Gjøco Akryl fasademaling eller Gjøco Pliolite Murmaling. Vid användning på eternit, rekommenderas att vidhäftningen testas genom provstrykning.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.