• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Fargevalget – har betydning for svertesopp og grønske

Fargevalget er først og fremst avhengig av smak og behag, og har ingen fasit. Valg av farge påvirkes av type hus, omgivelsene rundt, trender og av nasjonale og lokale tradisjoner. Uansett hvilken farge du velger, kan det være greit å vite at valget påvirker malingsfilmen på flere måter:

Mørke og skarpe farger i rødt, blått og gult har en tendens til å falme raskere enn lyse farger. Ulempen med lyse farger er at de lettere kan få begroing av svertesopp og grønske der forholdene ligger til rette for det. Lufta inneholder alltid soppsporer i større eller mindre grad som kan feste seg på husveggen, og gi skjemmende vekst. Den gjør vanligvis ingen skade på treverket, det kan først skje ved kraftig vekst, men den er ikke ønskelig av estetiske hensyn. Soppen trenger en viss fuktighet og temperatur for å trives. Soppen drepes når temperaturen kommer opp i 30-40° C, og det er dette vi kan gjøre nytte av når valg av farge skal gjøres.

Mørke husvegger absorberer solvarme i mye større grad enn lyse vegger. En hvit husvegg kan komme opp i temperatur på 30° C, mens en mørk rød eller brun vegg kan få temperaturer på 50 til 60° C. Etter et regnskyll vil en mørk husvegg tørke fortere enn en lys. Dermed vil vekst- og levevilkårene både med hensyn til fukttilgang og temperatur, være dårligere for sopp og alger på mørke flater enn på lyse. I tillegg vil svertesoppen være mer synlig på hvite og lyse husvegger.