• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Problemloser

....kan ha mange ulike årsaker: Avflaking kan komme av fuktvandring som ofte er en følge av byggtekniske svakheter. Dette kan oppstå hvor det er et baderom, kjøkken eller et annet rom med mye fuktighet, og dårlig ventilasjon på innsiden av veggen. Fuktigheten vandrer gjennom veggen og vi får blæring og avflaking av malingsfilmen. Det samme vil skje hvis treverket er fuktig ved påføring av maling.

Forslag til utbedring:

 • Byggtekniske svakheter må rettes opp, slik at fuktvandring ikke oppstår.
 • Løse malingsflak må skrapes/ børstes bort.
 • Sørg for at treverket er tørt før påføring av ny maling/ beis. Bart tre grunnes med Gjøco Oljegrunning.

Andre grunner til avflaking kan være at treverket har vært nedbrutt før maling. Nedbrutt treoverflate har løse trefibre som kan sees på baksiden av malingsflakene, og som naturlig nok gir dårlig vedheft for maling. Treoverflaten brytes raskt ned hvis den ikke behandles med grunning og maling/ beis innen rimelig tid.

Forslag til utbedring:

 • Løse malingsflak og trefibre må skrapes/ børstes vekk. Er materialet i veldig dårlig forfatning, må det skiftes.
 • Sørg for at treverket er tørt før påføring av ny maling/ beis. Bart eller nytt treverk grunnes med Gjøco Oljegrunning.