• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som ble innført for å fremme ansvarlig innkjøpspraksis og sikre transparens i leverandørkjeder. Loven legger vekt på beskyttelse av menneskerettigheter og arbeidsforhold, og den pålegger selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder og forretningspartnere.

Previous
Next

Gjøco AS legger stor vekt på ansvarlig innkjøp og har forpliktet oss til å ivareta ulike aspekter som miljø, arbeidstakeres rettigheter og etterlevelse av lover og regler. Dette engasjementet er integrert i våre innkjøpsavtaler med leverandørene og er en del av våre etiske retningslinjer. Gjøco AS ønsker å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og gjennom hele leverandørkjeden.

 

I tråd med åpenhetsloven gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder og forretningspartnere. Disse vurderingene innebærer granskning av ulike aspekter ved leverandørene, inkludert deres praksis knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Målet er å sikre at Gjøco AS kun samarbeider med leverandører som opprettholder høye standarder og verdier i tråd med våre forpliktelser.

 

Ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger tar Gjøco AS ansvar for å identifisere potensielle risikoer og negative påvirkninger på menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden. Dersom det oppdages brudd eller uregelmessigheter, kan vi ta nødvendige tiltak for å korrigere situasjonen eller avslutte samarbeidet med leverandøren.

 

Vi har ifølge åpenhetsloven en informasjonsplikt overfor interesserte parter. Fra og med 1. juli 2022 har enkeltpersoner og organisasjoner rett til å sende skriftlige forespørsler for å få informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser, både generelt og knyttet til spesifikke varer eller tjenester.

 

For å kontakte Gjøco AS angående informasjon i henhold til åpenhetsloven, kan man sende en e-post til office@gjoco.no. Vi har som mål å besvare forespørsler innen tre uker etter mottak.