• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

DEKKENDE MALING

Dekkende maling er fullpigmentert og vil derfor gi den beste beskyttelsen mot vær og vind og UV-strålenes nedbryting.  Med godt forarbeid og et godt malingsvalg kan det ta 10-12 år før huset trenger ny maling. Våre høykvalitetsmalinger inneholder førsteklasses råvarer som gir en film som forlenger vedlikeholdsintervallet.

Du kan velge mellom vanntynnbar og løsningsmiddelholdig maling. Begge malingssystemene krever bruk av Oljegrunning på bart treverk.

Forbehandling

 

Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålbørstes og påføres Gjøco Oljegrunning. Tidligere beiset og malt treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålbørste. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Treverket skylles/spyles grundig. Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres.

 

Toppstrøk

På nytt, uhøvlet treverk samt tidligere beiset eller malt treverk påføres 2 strøk etter behov. På nytt, høvlet treverk påføres alltid 3 strøk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.