• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Bruk av tjæreprodukter

Tretjære er et naturprodukt og kan utvinnes både av løvfellende- og av nåletrær. Tjæren har gode penetrerende egenskaper og det skal ikke brukes grunning før behandling med tjære. Tjæreprodukter trenger lang tørketid, som kan variere fra noen dager til flere uker alt etter klima og temperatur. Det er viktig å vente med nytt strøk til tjæren er helt tørr for å unngå skjolder. Tretjæren er tyktflytende og bør varmes i vannbad til ca 60°C før bruk. Tjærebeis- eller oljer skal ikke tynnes før bruk, og har en kortere tørketid enn ren tjære.

Tjæren kan blandes med terpentin for å få en tynnere konsistens. Det finnes mange ulike typer tjære og terpentin, og ikke alle er like blandbare. Prøv deg fram. Tjæren kan også blandes med kokt linolje og rødsprit i små mengder.

Nytt treverk bør behandles med to til tre strøk, og endeveden må mettes med 3-4 strøk vått-i-vått. Tjæren brytes raskere ned på sol/vær-veggen, og kan derfor være nødvendig å behandle oftere enn de andre veggene. Vegger utsatt for kraftig regn kan bli hvitaktige. Dette børstes bort og veggen behandles på nytt. Husk at god forbehandling er viktig for å få et tilfredsstillende resultat; gammel forvitret tjære må fjernes med f eks stålbørste, før påføring av ny.

Trevirke som er behandlet med tjæreprodukter bør fortsette med det. Bruk av andre typer maling utenpå kan føre til gjennomblødning og misfarging.

Tjære kan gi allergi ved hudkontakt. Bruk derfor hansker og også vernemaske ved dårlig ventilasjon.