• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

IMPREGNERING/ OLJER

For treverk anbefales Gjøco G1 og G2 Treimpregnering. Gjøco G1 Treimpregnering har god inntregningsevne og gir god beskyttelse av treverket. Gjøco G2 Treimpregnering brukes som toppstrøk for å gi en beskyttende lakkfilm. Ønskes tjæreholdig impregnering, anbefales Gjøco Dekksolje. Gjøco Dekksolje er en impregneringsolje basert på ren tretjære, terpentin, alkyder og sopphindrende middel.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask. Flater angrepet av sopp og grønske behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. La tørke før videre behandling.

Bruksmåte

Røres godt om før bruk.  Nytt eller sugende trevirke behandles vått-i-vått. Gjøco Dekksolje tynnes med 30-50 % terpentin. Deretter påføres 2-3 strøk ren Gjøco Dekksolje. Gjøco G1 Treimpregnering påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Første strøket kan tynnes med terpentin. Påfør ett strøk med Gjøco G2 Treimpregnering som toppstrøk.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.