• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Murtak

På ubehandlet murtak bør det brukes alkaliefast maling. Vår akrylbaserte Interiørserie egner seg godt til dette bruk. Den har gode påføringsegenskaper, lukter lite og gir et fint resultat. I fuktige rom anbefales Gjøco Interiør 25, fordi den inneholder filmbeskyttende middel mot svertesopp.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes og børstes.

Toppstrøk

Påfør Gjøco Interiør 02, Gjøco Interiør 10 eller Gjøco Interiør 25 i ett eller flere strøk etter behov.  Bruk maling fra samme batchnummer, så unngås glans- og fargeforskjeller.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.