• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Svertesopp

Svertesoppen kan sees som svarte prikker på malingsfilmen. Den er først og fremst en estetisk utfordring, og vil først gjøre skade på treverket ved kraftig soppvekst. Kraftig soppvekst vil føre til at fuktigheten sitter lengre i og kan gjøre det lettere for råtesoppen å få grobunn.

Svertesopp er ikke kun en type sopp, men er ofte flere ulike typer sopper som føres med lufta. Klima, temperatur og fuktighet påvirker både mengden og type sopper i lufta rundt oss. Hus i innlandet hvor klimaet er tørt og temperaturforskjellene er høye mellom årstidene, er mindre plaget med svertesopp enn langs kysten hvor fuktigheten er høyere og temperaturen jevnere.

Klimaet der vi bor kan vi gjøre lite med, men vi kan gjøre tiltak for å redusere angrep av svertesopp. Hvite og lyse husvegger får lettere svertesopp enn mørke vegger, fordi de ikke får høy nok temperatur i solveggen til at soppen dør eller hindres i vekst. Svertesoppen er dessuten mer synlig på lyse vegger enn på mørkere. En hvit vegg kan få en temperatur på 30°C i sola, mens en mørk brun vegg kan komme opp i 60. Soppen trives ikke ved temperaturer over 30-40°C. Dette forklarer også hvorfor baksida av huset ofte har mer svertesopp enn solveggen.

Tett skog rundt huset og/ eller slyngplanter og lignende oppover veggen fører til høyere fuktighet og gir dermed bedre vekstvilkår for svertesopp. Smuss som legger seg på husveggen, gjør at soppsporene i lufta får bedre feste. Årlig rengjøring av huset er derfor viktig.

Forslag til utbedring:

 • Vask huset, helst en gang pr år, med Gjøco Husvask. Behandle deretter huset med Gjøco Sopp- og grønskefjerner.
 • Fjern vegetasjon som er tett inntil huset.
 • Er huset hvitt eller lyst, vurder å skifte til en mørkere farge.
 • Tilsett Gjøco Antisopp i malingen ved neste ommaling. Gjøco Antisopp er en ren fungicid som forsterker den sopphindrende effekten.