• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Svartmögel

Svartmögel kan ses som svarta prickar på färgfilmen. Det är först och främst en estetisk olägenhet, och skadar inte träet förrän vid kraftig mögeltillväxt. Svartmögel är inte en enda typ av mögelsvamp, utan kommer ofta från flera olika typer av mögelsporer som finns i luften.

Klimat, temperatur och fuktighet påverkar både mängden och typen av mögel- och algsporer i luften runt omkring oss. Hus i inlandet, där klimatet är torrare och temperaturskillnaden mellan årstiderna är större, drabbas i mindre utsträckning av svartmögel än längs kusten, där fuktigheten är större och temperaturen jämnare.

Klimatet där vi bor är det inte mycket vi kan göra åt, men vi kan utföra åtgärder för att reducera angrepp av svartmögel. Vita och ljusa husväggar drabbas lättare av svartmögel än mörka väggar. Svartmögel är dessutom mer synligt på ljusa väggar. En vit vägg kan få en temperatur på 30°C i solen, medan en mörk brun vägg kan komma upp i 60°C. Mögel trivs inte vid temperaturer över 30-40°C. Det förklarar också varför norrsidan på ett hus oftare får mer tillväxt av svartmögel än en solsida.
Täta buskage runt huset och/ eller klängväxter och liknande upp längs väggen leder till högre fuktighet och ger därmed gynnsammare tillväxtvillkor för svartmögel.
Smuts som fastnar på väggen gör att mögelsporerna i luften lättare får fäste. Årlig rengöring av husfasaden är därför viktig.

Förslag till åtgärder:

  • Tvätta huset, helst en gång per år, med Gjøco Krafttvätt. Behandla därefter huset med Gjøco Svamp- och växtborttagning.
  • Avlägsna vegetation som växer tätt in på huset.
  • Är huset vitt eller ljust, överväg att byta till en mörkare kulör.