• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Male tak innendørs

Det kan være vanskelig å male tak uten å få skjolder og skjemmende skjøter. Det beste er å bruke helmatt maling hvis du vil unngå dette problemet. En blank maling vil avsløre ujevnheter og skjøter mer enn en matt. Ved bruk av blank maling stilles det større krav til malerarbeidet.

Fremgangsmåten ved malingsarbeidet har også en betydning for resultatet.

Arbeidsråd:

 • Dekk til gulv og møbler med plast eller lignende.
 • Løse malingsflak må fjernes med børste eller skrape.
 • Sparkle ujevnheter.
 • Vask taket med Gjøco Interiørrens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La det tørke.
 • Mal taket med ønsket maling; se Gjøcos sortiment for interiørmaling.
 • Start å male der lysinngangen er størst; ved vindu og/eller ved belysning. Det er lettere å se skjolder og umalte flekker hvis du ser mot lyset.
 • Mal mindre felter i gangen slik at du unngår å rive opp halvtørr maling.
 • Hvis det er panel; mal hele bordlengder for å unngå skjøter.
 • Ha rikelig med maling på rullen; da er det lettere å unngå skjolder.
 • Bruk maling fra samme batchnummer, slik at det unngås glans-og fargeforskjeller.