• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Måla tak inomhus

Det kan vara vanskligt att måla tak utan att få fläckar och flammor. Det bästa är att använda helmatt färg om du vill undvika detta probleme. En blank färg kommer att avslöja ojämnheter och flammor mer än en matt. Vid bruk av blank färg ställs det större krav på måleriarbetet.

Tillvägagångssättet vid målningsarbete har också en betydelse för resultatet.

Arbetsråd:

 • Täck golv och möbler med plast eller liknande.
 • Lösa färgflagor måste avlägsnas med borste eller skrapa.
 • Spackla ojämnheter.
 • Tvätta taket med Gjøco Interiörrengöring. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt det torka.
 • Måla taket med önskad färg; se Gjøcos sortiment for interiörfärg.
 • Starta att måla där ljusinsläppet är störst; vid fönster och/eller vid belysning. Det är lättare att se flammor och omålade fläckar om du tittar mot ljuset.
 • Måla mindre fält åt gången så att du undviker att riva upp halvtorr färg.
 • Om det är panel; måla hela brädlängder för att undvika fläckar.
 • Ha rikligt med färg på rullen; då är det lättare att undvika fläckar.
 • Använd färg från samma batchnummer, för att undvika att få glans-och kulörskillnader.