• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Takplater

Utfordringen i å male tak er å få et skjoldfritt resultat. Det oppnås lettest ved å bruke helmatte malinger. Start å male der lysinngangen er størst. Umalte flekker og skjolder sees best hvis du ser mot lysretningen. Ikke mal større felter enn ca. 2 m i slengen, hvis ikke kan du rive opp halvtørr maling med skjolder som resultat.

Blank maling i tak kan gi et flott resultat, men det stilles større krav til jevnt underlag og rask jobbing. Ved bruk av vanntynnbare malinger er det en fordel at rommet ikke er for varmt, slik at malingen ikke tørker for raskt. Husk alltid å bruke maling fra samme batchnr, så unngås glans- og fargeforskjeller.

Forbehandling

Gammel blank maling nedmattes med slipepapir. Flater med sot, fett og andre forurensninger vaskes rene med Gjøco Husvask. Sår og ujevnheter sparkles med Gjøco Sparkel Fin eller Medium. Ved misfarging av nikotin o.l. anbefales å grunne med Gjøco Sperregrunn.

 

Toppstrøk

Påfør malingen i ett eller flere strøk etter behov. For å få et skjoldfritt resultat, anbefales matte malinger som Gjøco Interiør 02 eller Gjøco Supermatt Rom.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.