• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Takplattor

Utmaningen i att måla tak är att undvika att få ett flammigt resultat. Det bästa resultatet uppnås lättast med att använda sig av helmatta färger. Börja måla där det största ljusinsläppet finns. Omålade partier och fläckar syns bäst ifall du tittar mot ljusriktningen. Måla inte större fält än cirka två meter åt gången, så att du inte river upp halvtorr färg med ett flammigt tak som resultat.

Blank färg i tak kan ge en elegant finish, men det ställs högre krav på ett jämnt underlag och snabbt målningsarbete. Vid målning med vattenspädbara färger är det en fördel att rummet inte är för varmt, så att färgen inte torkar för snabbt. Kom ihåg att använda färg från samma batchnr, för att undvika glans- och kulörskillnader.

 

Förbehandling

Gammal och blank färg mattas ner med slippapper. Ytor med sot, fett och andra föroreningar tvättas rena med Gjöco Hustvätt. Hål och ojämnheter spacklas med  Gjøco Proff Lättspackel Fin eller Medium. Vid missfärgning av nikotin o.dyl. rekommenderas att grunda med Gjøco Sperregrunn.

 

Toppstrykning

Påför färgen i en eller flera strykningar efter behov. För att få ett tak fritt från flammor, rekommenderas matta färger som Gjøco Interiør 02 eller Gjøco Supermatt Rom.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.