• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

TÄCKFÄRG

Täckfärgen är fullpigmenterad och är därmed det bästa skyddet mot väder och vind samt mot UV-strålarnas nedbrytning.  Med bra förarbete och ett bra färgval kan det ta 10-12 år innan huset behöver ommålas. Våra högkvalitetsfärger innehåller förstklassiga råvaror som ger en målningsfilm som förlänger underhållsintervallet.

Du kan välja mellan vattenspädbar och lösningsmedelsbaserad färg. Båda målningssystemen kräver grundning med Oljegrunning på omålat trä.

 

Förbehandling

Nytt trä som har stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas och påföres Gjøco Oljegrunning. Tidigare laserat eller målat trä borstas rent från lös lasyr och träfibrer med stålborste. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Träet sköljes/spolas grundligt efteråt. Underlaget ska vara rent och torrt innan färgen påföres.

 

Toppstrykning

På nytt, ohyvlat trä samt tidigare laserat eller målat trä påföres 2 strykningar efter behov. På nytt, hyvlat trä påföres alltid 3 strykningar. Kom ihåg att behandla ändträ extra bra (3-4 strykningar).

 

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.