• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Rötsvamp

Rötsvamp angriper träverk som är fuktigt. Träet måste ha en fuktighet på över 20% och den trivs bäst med en fuktighet mellan 30 – 50%. Rötsvampen bryter ned cellulosan i träet, och träverket kan få skador som inte går att åtgärda.

Begynnande rötskador kan vara svåra att upptäcka, eftersom det ofta angriper träverket inifrån. Indikationer på rötskador kan vara fynd mögelsvamp, flagning av färg och trä som smulas sönder. Rötskador kan uppstå som en följd av olämpliga byggtekniska konstruktioner, t.ex. konstruktioner där vattenansamlingar uppstår. En ordentligt ventilerad ytbeklädnad skall transportera bort fuktighet. Ett riktig konstruerat hus skall transportera fuktig luft från uppvärmda rum och ut genom väggen. Kommer inte den fuktiga luften ut, kan den kondenseras till vatten.

Ett hus som inte är tillfredsställande behandlat med färg kan också få rötskador. Det är t.ex. viktigt att fuktighet inte stängs inne av målningsfilmen – inte måla i fuktigt väder, och se till att ändträet mättas ordenligt med färg. Det är också viktigt att väggpanelen inte går för långt ned mot marken så att regnvatten och annan fuktighet kan tränga in i träet. Vid obehandlat ändträ kommer regnvatten och fuktighet att med hjälp av kapillärkraften sugas upp 15-20 cm längs brädorna. Sprickbildning i träverket, avflagning av färg och problem med röta visar sig därför först i denna del av panelbrädorna. Panelbrädor bör ha ett avstånd på 8-10 cm till mur och minst 30 cm till jord.

Förslag till åtgärder:

 • Byggtekniska konstruktioner som gynnar uppkomst av röta måste åtgärdas.
 • Avlägsna orsaker till fukttillgång, som t.ex. trasiga takrännor, för dålig dränering, för dålig luftning i väggen, panelbrädor som har för liten frigång till grunden etc.
 • Rötskadat träverk måste avlägsnas. Byt ut mer än det som ser skadat ut, för rötsvampens myceler kan gå längre in i träverket än vad som är synligt.
 • Använd tryckimpregnerat material på särskilt utsatta ställen.
 • Behandla träverket på nytt med Gjøco Oljegrunning, och 2-3 strykningar färg. Se till att ändträet mättas med 3-4 strykningar vått-i-vått.