Produkter

Ren Terpentin - Amerikansk Terpentin
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Gjøco Terpentin är en vegetabilisk förtunning till oljebaserade produkter. Lämplig som förtunning vid impregnering med Gjøco Kokt Linolja, Gjøco Dekksolje och Gjøco Imprex tretjære i förhållande 1:1:1. Kan också användas som förtunning till konstkulörer och porslinsmålning.