Produkter

MINERALPRIMER
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Mineralprimer är en vattenburen primer för grundning av mineraliska fasaderutomhus, samt för putsade ytor inomhus där det finns risk för fukt. Produkten är också lämplig som fasadimpregnering på tegelsten samt som dammbindare och vidhäftningsprimer på betonggolv.
 

Mineralprimer är även en effektiv problemlösare för att binda gamla kalkmålade ytor. I systemmålning med Mineralprimer som primer och med Mineralfärg eller Murfärg som toppfärg blir resultatet ett underlag som andas och är starkt fuktavvisande.